Featured

FIGHT AGAINST FMD BEVEGTING

Bek & klou forum se logo en naam. Die forum is verlede week gestig namens alle belanghebbende lede in die rooivleis en lewende hawe bedryf. Die lede van die forum, nodige kontak besonderhede, die forum se doelstellings en biosekuriteits.
Maatreels en hulpmiddels rakende FMD sal voortaan gekommunikeer word onder die forum embleem/logo.

Foot & mouth forum’s logo and name. The forum was established last week on behalf of all party’s involved in the red meat and livestock industry. The members of the forum, the necessary contact details, the forum’s objectives and biosecurity tools/regulations regarding FMD will henceforth be communicated under their logo.

FIGHT AGAINST FMD BEVEGTING
To Top
Subscribe for notification